Fagskoletilbud for bakere og konditorer blir nå del av bransjeprogrammet

Publisert

BKLF har den siste tiden jobbet med å etablere et fagskoletilbud for svenner i baker- og konditorfaget. Nå har det lykkes å få dette inn som en del av bransjeprogrammet for mat og drikkevareindustrien, og fagskoler kan nå søke midler om å utvikle og etablere en videreutdanning for baker- og konditorsvenner.

"Dette kan gi oss helt nye og spennende fagskoletilbud for baker- og konditorfaget", sier direktør i BKLF, Gunnar Bakke.

Bransjen er i omstilling, og riktig kompetanse er nødvendig for videre vekst. Gjennom bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien, samarbeider organisasjonene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i mat- og drikkebransjen.

Bransjen har mange små og store bedrifter lokalisert i hele Norge, som har behov for kompetanseutvikling på alle utdanningsnivåer. Ny teknologi og det grønne skiftet er sentrale drivere for utvikling og vedlikehold av kompetansen i bedriftene, men også dybdekunnskap om råvarer og moderne bakeprosess er viktig.

Bransjeprogrammet har nå lagt til rette for at fagskoler kan søke om tilskudd til utvikling av nye kompetanseutviklingstilbud, eller til å videreutvikle et eksisterende tilbud, slik at det er tilpasset og rettet mot mat- og drikkevareindustriens behov, samt tilskudd til første gangs gjennomføring av tilbudet.

Det lyses ut tilskudd på åtte millioner kroner, med mulighet for å tildele mer dersom det er mange relevante søknader.

Kompetanseutviklingstilbudet "Spesialisering i baker og konditorfaget", skal være innenfor følgende formål: - modulbasert med totalt 30 studiepoeng. Baker- og konditorbransjen ved BKLF, ønsker at fagarbeiderne skal få en bredere kunnskap om råvarer og kjemi i produksjonsprosessen, samt produksjons- og bedriftsledelse. Det lyses derfor ut midler til en fagskoleutdanning som bygger på fagarbeiderkompetanse og som skal bidra til økt kunnskap innen bedrifts- og produksjonsledelse, produktutvikling og nødvendige kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier.

Det er allerede utdanningsinstitusjoner som har meldt sin interesse, og fagskoletilbudet vil tidligst vært søkeklart om et par år.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen for kompetanseutvikling i mat og drikkevareindustrien.