Foto:

Felles rekrutteringskrafttak til baker- og konditorbransjen og matbransjen

Foto:

Rekrutteringen til baker- og konditorbransjen og resten av matbransjen, har i en årrekke vært for lav, og det er vanskelig å få tak i nok fagfolk. Nå igangsettes en nasjonal, flerårig rekrutteringskampanje som skal bedre søkertallene til utdanningene innen restaurant- og matfag.

Formålet for det flerårige prosjektet er å øke rekrutteringen av kompetente arbeidstakere til mat- og måltidsbransjen og økt rekruttering til utdanningene innen restaurant- og matfag. Målgruppen for kampanjen vil først og fremst være skoleelever, foresatte og unge voksne. Øvrige målgrupper og rekrutteringsveier inn i mat- og måltidsbransjen er også aktuelle.

– Mat- og måltidsbransjen gir interessante arbeidsplasser med gode utviklingsmuligheter. Målet med rekrutteringskampanjen er å vise både nåværende og fremtidige fagarbeidere de gode mulighetene som finnes innenfor denne bransjen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Det er bevilget to millioner kroner til rekrutteringsprosjektet i revidert nasjonalbudsjett 2021.

Hele matbransjen er med

Det er et uttalt krav fra myndighetene at prosjektet må være bredt forankret i bransjen, med representasjon fra partene i arbeidslivet, og skole og skoleeier er med som samarbeidspartnere. Prosjektet bygger på rekrutteringsutvalgets rapport og vil iverksette de tiltak som er gjennomførbare ut fra finansiering og andre rammebetingelser.

Prosjektet skal gjennomføres av BKLF, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, Sjømat Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Norske Kokkers landsforening (NKL) og Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag (FORM).

Må samordne ressursene

For å nå ut med et budskap til både ungdommer og deres foresatte, er det behov for å både forsterke gode eksisterende kommunikasjonskanaler og rekrutteringstiltak, samt utvikle nye rekrutteringsarenaer og kommunikasjonskanaler med et nasjonalt nedslagsfelt.

- Det er mange organisasjoner som i dag jobber med rekruttering til mat og måltidsbransjen, men budsjettene er for lave. Det er et stort behov for å samordne ressursene for å kunne oppnå en enda større effekt. Strategisk kommunikasjon er nøkkelord dersom vi skal nå ut til våre målgrupper, som jo befinner seg på ulike kanaler, understreker direktør i BKLF, Gunnar Bakke.

Frem mot søknadsfristen 1. mars, vil arbeidet i hovedsak handle om å forsterke det eksisterende rekrutteringsarbeidet.