Kritisk tilstandsanalyse av det norske bakevaremarkedet

Publisert

Menon Economics presenterte nylig en tilstandsanalyse av det norske baker- og konditormarkedet. I rapporten slår de fast at den vertikale integrasjonen er økende, både hos dagligvareaktørene og hos leverandørene. Dette, sammen med økende import av ferdigvarer, kan bidra til at bredden i bakevaretilbudet for forbrukeren reduseres og verdiskapning og arbeidsplasser i norske uavhengige bakerier reduseres.

Rapporten viser at norsk baker- og konditorbransje møter to hovedutfordringer. Det ene er økende vertikal integrasjon fra både dagligvare og råvareleverandører som gjør det vanskeligere for de uavhengige bakeriene. Det andre er økende import av ferdigvarer som gjør at markedet for norskproduserte bakevarer reduseres ytterligere.

Økende vertikal integrasjon

Over to tredeler av bakevarene når i dag forbrukerne gjennom dagligvarebutikkene. Andelen bakevarer som selges gjennom dagligvarebutikkene har økt over tid, fra 63 prosent i 2013 til 69 prosent i 2020. Dagligvare har tatt markedsandeler fra både bakeriutsalgene og storhusholdninger.

Å kjøpe bakevarer i dagligvarebutikker er lettvint for mange forbrukere, når de uansett jevnlig handler i dagligvarebutikker. Utvalget i dagligvarebutikker er likevel ofte snevrere enn hos bakerier/ konditorier, og forbrukeren har et begrenset utvalg. Økt salg av bakevarer gjennom dagligvare kan derfor bidra til at bredden i bakevaretilbudet for forbrukeren reduseres.

Også den vertikale integreringen til leverandørene øker. Et særlig tydelig eksempel på dette er næringsmiddelproduksjonskonsernet Cernova, som gjennom minoritetseierskap i flere ulike bedrifter har eierinteresser i over 19 prosent av totalomsetningen i baker- og konditorbransjen.  

Import av bakevarer øker

Totalt har import av bakevarer økt med 84 prosent siden 2010. Veksten var særlig høy fra 2018 til 2020. Andelen import av den totale omsetningen i næringen har økt fra 15 prosent i 2010 til 20 prosent i 2020. Det eksporters vesentlig mindre bakevarer enn det importeres.

I prosent har veksten vært høyest innenfor kategorien deiger, mens det importeres mest brød- og brødvarer, inklusive bake-off produkter som halv- og forstekte brød og fastfood-bakevarer som pølsebrød. Det er også mye import av langtidsholdbare bakevarer som knekkebrød. Økt import betyr at mulighetene for verdiskaping og arbeidsplasser langs hele verdikjeden fra jord til bord i Norge, reduseres.  

Les hele rapporten her