BKLF

Innhold

Baker- og konditorbransjen får eget opplæringskontor

Fagansvarlig BKO, Kjetil Dale Aas

Fagansvarlig BKO, Kjetil Dale Aas

BKO skal være et serviceorgan som vil tilrettelegge, effektivisere og koordinere bedriftens opplæringsvirksomhet og informasjonsarbeid rettet mot elever, ungdom, foreldre, lærere og andre aktører innen fagopplæring, utdanning og yrke.

Med et bransjestyrt opplæringskontor, vil fagopplæringen i baker- og konditorfaget få et kompetanse- og informasjonsorgan med god og bred kompetanse. Kontoret skal tilby nødvendige kurs til bedrifter og lærlinger, og skal jobbe aktivt med rekruttering til bransjen. BKO vil gi opplysninger om faget til potensielle nye lærlinger, og registrere dem som har ønske om en lærlingplass. På denne måten vil BKO aktivt gå inn for å skaffe en lærlingkontrakt med den bedriften som passer best for den enkelte lærling.

BKO skal være en viktig støttespiller for- og et bindeledd mellom bedriften, lærlingen, skoleverket og myndighetene, samt påse at all opplæring skjer i samsvar med gjeldende læreplan. Gjennom en lærekontrakt med BKO, blir lærlingen fulgt opp og sikret gjennom hele læretiden frem til svenneprøven. Vi har kunnskapen, erfaringen og nettverket som trengs for å veilede og støtte både lærlingen og bedriften frem til den avsluttende svenneprøven.

BKO vil finansieres av en andel av lærlingtilskuddet fra myndighetene og en kontingent, og organiseres som en non-profitt avdeling. Et eventuelt overskudd skal benyttes til ytterligere tiltak overfor lærling og instruktører, eller tilbakeføres til medlemsbedrifter. Medlemsbedriftene eier opplæringskontoret, og styret består av representanter fra disse.

Kjetil Dale Aas (bildet) har ansvaret for BKO. Han har lang fartstid i bransjen, og er både baker og konditor med mesterbrev, i tillegg til å ha en bachelorgrad i varehandelsledelse fra BI. Kjetil har jobbet i bakerbransjen hele livet, og brenner for god rekruttering til bransjen. Han ønsker å være en brobygger mellom bedriftene som ønsker å ha lærlinger, elever som ønsker å bli lærlinger og myndighetene. I tillegg har Kjetil et stort ønske om å få være med å bidra til- og tilrettelegge for en kompetanseheving i faget vårt.

Oppfordringen fra Kjetil er at du som syns dette høres interessant ut, kontakter ham på tlf 40 400 444 for en hyggelig samtale, så kan dere sammen finne ut av hva som passer best for deg. Kjetil vil være mye ute der det skjer, så det er ikke usannsynlig at du vil møte denne hyggelige mannen på din vei i nærmeste framtid.