BKLF

Innhold

Innspillskonferanse om svenneprøvene

Programkomiteen: Knut Hammeren (t.v.), Elisabeth Håland, Karl-Petter Nordby, Bernard Azinger, Erlend Løken Volden og Jan Viggo Nygård.

Sammen med representanter fra svennenemdene, planlegger BKLF en innspillskonferanse / workshop med det formål å få til en mer enhetlig praktisering av svenneprøvene.

At svennenemdene rundt omkring i landet praktiserer svenneprøven svært forskjellig, er en kjensgjerning.Dette er det flere grunner til, men til syvende og sist bør ikke stedet en elev utfører svenneprøven være avgjørende for om eleven består eller ikke. Dette skal bestemmes av hvordan prøven blir utført, og kriteriene må være like for alle, uavhengig av geografi.

På Landskonferansen for Restaurant og Matfag den 09. og 10. april i år, var dette et av temaene som ble tatt opp til diskusjon. I etterkant av konferansen ble det nedsatt en programkomite på 6 personer, som skal planlegge en innspillskonferanse / workshop for praktisering av svenneprøven. Workshopen vil finne sted i Oslo til høsten, mer presist den 16. Oktober. Sitter du i en svennenemd,må du altså merke deg denne datoen.

Vi håper på å samle alle medlemmer av svennenemdene i Baker og konditorfaget i Norge til denne innspillskonferansen / workshopen, slik at vi kan drøfte, lære og bli enige om en mer enhetlig praktisering av svenneprøvene i baker- og konditorfaget. På denne måten kan vi sammen sikre at kunnskapen og kompetansen elevene må tilegne seg for å få tildelt et svennebrev er den samme over hele landet, og at verdien av et svennebrev ikke er stedsbetinget.

Det vil være muligheter for å få dekke reisekostnadene ved å sende en søknad om dette til BKLF i forkant.