Første kursbolk i fagfornyelsen er gjennomført

Første bolk av kursene i fagfornyelsen er nå ferdig, og lærerne på vg2 baker og konditor har fått en gjennomgang i grunnleggende begreper og metoder i det nye læreplanverket. Det har blitt holdt ett bakekurs på Jåttå i Stavanger og to på Sørumsand og et konditorkurs i Trondheim.

Kursholder viser en enorm kunnskap og lidenskap for faget. Selv om hun innehar stor og bred kompetanse, klarer hun å lage et kurs for oss lærere som gir oss mestringsfølelse og mange gode tips og triks. Dette inspirer til å gjøre det samme for våre elever i skolen. 

Det var Erlend Løken Volden i Baker- og konditorakademiet som ledet bakekursene. Med utgangspunkt i noen enkle bakeforsøk har lærerne blitt bedre kjent med hele deigføringa gjennom ulike fermenteringsprosesser og deigkonsistenser.

Kursdeltagerne former emner av forskjellige deigtyper

Bakekurset har også en teoridel der lærerne får en god innføring i ulike meltyper og viktigheten av glutenproteinenes egenskaper i en deig. Hvordan man baker etter "bakerens prosent" er også innlemmet i teoridelen i kurset. Dette er nå implementert i de nye læreplanene, så det er viktig at både faglærerne og elevene blir kjent med denne måten å tenke på.

Konditorkurset i Trondheim var det Cathrine Nilsen som holdt. Cathrine er konditorsjef på Hotell Britannia i Trondheim. Hun er tidligere utøver på det norske Konditorlandslaget, og har jobbet mye med lærlinger og kursvirksomhet.

Sammenhengen mellom smak, tekstur og farger var gjennomgående i kurset, og faglærerne fikk prøve seg på både tradisjonelle og nye teknikker.

Målet med disse kursene var å inspirere lærere på vg2 baker- og konditor til hvordan man kan pirre elevers utforskertrang og hvordan de kan forstå baker- og konditorfaget. Tilbakemeldingene fra kursdeltagerne tyder på at dette målet langt på vei ble nådd.

Produktene som ble laget på konditorkurset på Ole Vig

"Mange av de grepene kursholder gjør, er til etterfølgelse når vi skal gjøre det samme med våre elever. Fokus på grunnleggende deigføring, oppslag, modningstider og bakerens prosent var meget inspirerende," sier faglærer, Einar Martin Kålen om bakekurset.

Sissel Holm har deltatt på begge kursene. Hun sier: "Det har vært inspirerende og lærerike kurs, og ikke minst et viktig treffpunkt for å bygge nettverk både med faglærere og BKLF. BKLF gjør en veldig viktig jobb for bransjen – for både elever, faglærere, lærlinger og fagfolk ute i bedriftene. De er viktige støttespillere og inspiratorer, tusen takk!"

Neste bolk med kurs i fagfornyelsen starter i oktober.

Sjekk ut bransjekalenderen for andre kurs ved Baker- og konditorakademiet.