Innhold

Til høsten starter det nye utdanningsprogrammet for bakere og konditorer

Hele 234 elever har søkt det nye utdanningsprogrammet VG2 baker og konditor fra høsten 2021. Søkerne er fordelt på 11 fylker og 22 videregående skoler. Sandsli videregående skole, som er den eneste skolen i Vestland fylkeskommune som tilbyr VG2 Baker og konditor, har rom for to fulle klasser.

I den nye fastsatte læreplanen for VG2 baker og konditor skal det vektlegges at elevene utvikler godt håndlag, sensoriske ferdigheter og kompetanse innen kvalitet, mattrygghet, reseptoppbygging og matmerking. Målet er å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige, samarbeidende og serviceinnstilte fagarbeidere. VG2 baker og konditorfaget skal på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte, bidra til å vekke nysgjerrighet, kreativitet og skaperglede gjennom produksjon av baker- og konditorvarer.

Av konkrete kompetansemål som er knyttet til læreplanen kan nevnes:

  • Kontrollere råvarekvalitet ved varemottak, vurdere om varene er leverte i samsvar med bestilling, og utføre avviksbehandling
  • Gjøre beviste valg i produksjonen og salg av baker- og konditorvarer og reflektere over om produksjonen er kostnadseffektiv.
  • Gjøre rede hvorledes produksjonsegenskapene til råvarene påvirker holdbarhet, konsistens, utseende og smak på sluttproduktet.
  • Gjøre rede for bakerens prosent og bruke den til å bygge opp en resept.
  • Lage ulike typer brød, småbakst, og søtbakst ved bruk av ditrekte og indirekte deigføring, gjøre rede for deigprosessen og reflektere over hvorledes de ulike delene av prosessen påvirker sluttproduktet.
  • Lage ulike typer laminerte deiger, fremstille ulike produkt og gjøre rede for hva som skjer med produktene.
  • Lage ulike produkt av rørte, piska og forvella masser, råmasseog mørdeig og gjøre rede hva som skiller de ulike prosessene
  • Lage ulike støpte og lagdelte kaker med og uten overtrekk og dekor, og forskjellig typer fyll, vurdere kvaliteten etter konsistens, utseende og smak på sluttproduktet.
  • Lage desserter, konfekter, pynt og dekor og reflektere over hvorledes valg av råvarer og produksjonsprosess påvirker sluttproduktet.
  • Beregne pris og næringsinnhold i produkt for å kunne emballere og merke varene etter gjeldene regelverk.

Komplette læreplaner finnes på udir.no

Det nyopprettede Baker- og Konditorakademiet AS tilbyr nå kompetansepakker på til sammen fem moduler som er beregnet på faglærerne som skal undervise i denne fagfornyelsen på VG2 Baker og konditor. Hele fagfornyelsen imøtekommer bransjens etterlysning om et høyere faglig nivå på lærlingene som kommer ut fra skolene og skal ut i lære.  

Etter hvert vil Baker- og Konditorakademiet AS også tilby kompetansepakker om de nye læreplanene for lærebedrifter, faglige ledere og opplæringskontor.