Ny kontingentmodell vedtatt på årets generalforsamling

Publisert

BKLF avholdt sin generalforsamling den 31.mai 2022. På årets generalforsamling ble det enstemmig vedtatt en ny kontingentmodell for bedriftsmedlemmer.

I tillegg til ny kontingentmodell, ble det i vedtektene gjort presiseringer og endringer i avstemmingsreglene, som harmoniserer med den nye modellen.

Styret i BKLF har vært gjennom en grundig prosess for å komme frem til den nye kontingentmodellen. Flere arbeidsgrupper, med representanter fra forskjellige medlemsbedrifter, har vært med i prosessen. Målet med endringen er å ha en mer rettferdig og balansert modell, som hensyntar ulike måter å organisere virksomheten på i et eller flere selskap.

Maksimumkontingent ble redusert til kr 150 000,- noe som kommer de større bakeriene til gode. Vi håper at dette vil være et insentiv for de store bakeriene til å søke medlemskap i bransjeforeningen igjen, sier president Ole John Berntsen. Styret har videre et ønske om at kontingenten skal justeres gradvis ned i de kommende årene.

Den nye kontingentmodellen vil først bli gjeldene fra 2023, og ser slik ut:

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nedre grense 1 5 000 001 10 000 001 20 000 000
Øvre grense 5 000 000 10 000 000 20 000 000 maks
Promillesats 3,5 2,5 1,5 1

Minimumkontingent blir kr 5 000 og maksimumkontingent kr 150 000.

Som beregningsgrunnlag menes sum lønn, bonus, honorar mv. i fjor for arbeid utført i Norge. Arbeidsgiveravgift, samt lønn til lærlinger og arbeid utført i utlandet skal holdes utenfor. Enkeltpersonforetak skal ta med personinntekt. Grunnlaget kan hentes fra A-ordningen ved bestilling A06 - avstemmingsinformasjon. A-ordningen kvitterer med rapport A07 - avstemming som inneholder data som skal rapporteres.

For andre selskap i samme konsern, med næringskode 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer, 10.720 Produksjon av kavring, kjeks og konserverte konditorvarer eller 47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer, som er registrert som egne rettssubjekt med felles eierskap, hvor hovedaksjonær kontrollerer 2/3 del av aksjene eller mer, vil beregningsgrunnlaget for kontingenten kunne beregnes som et felles bedriftsmedlemskap for hele konsernet, hvor den totale lønn i alle selskapene inngår.

For personlige medlemmer settes kontingenten til kr 900,- ink. mva.